Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl

§ 1

Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Andrzej Wyrwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNITECH  z siedzibą w Redzie przy ul. Kazimierska 86, 84-240, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl.

§ 2

Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać nowe bądź używane łóżka rehabilitacyjne. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy dodać wybrane łóżko rehabilitacyjne i następnie wypełnić formularz zamówienia.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji łóżka rehabilitacyjnego, wybór liczby łóżek i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl bez dodatkowej opłaty za transport.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną pod każdym produktem (łóżkiem rehabilitacyjnym). Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Gwarancja w przypadku używanych łóżek rehabilitacyjnych to 1 miesiąc natomiast nowych do 24 miesięcy w zależności od karty gwarancyjnej producenta.
 4. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, Lozkarehabilitacyjne.pl i Łóżkarehabilitacyjne.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Łóżkarehabilitacyjne.pl.